Delovno pravo

S pravili delovnega prava so urejena razmerja med delavci in delodajalci. Storitve naše odvetniške družbe na tem pravnem področju zajemajo predvsem naslednje storitve:

  1. pravno svetovanje pri sklepanju pogodb o zaposlitvi,
  2. sestavljanje delovnopravnih listin,
  3. pravno svetovanje in zastopanje delavcev v delovnopravnih sporih z delodajalci,
  4. pravno svetovanje in zastopanje delodajalcev v delovnopravnih sporih z delavci.
delovno-pravo