Gospodarsko pravo

Zajema pravna pravila, ki urejajo status pravnih družb in podjetnika posameznika, gospodarske pravne posle in druga razmerja subjektov gospodarskega prava na trgu.

V zadevah iz področja gospodarskega prava naša odvetniška družba opravlja predvsem sledeče storitve:

  1. pravno svetovanje in priprava aktov in druge dokumentacije pri ustanovitvi gospodarskih družb,
  2. sestava vseh vrst gospodarskih pogodb,
  3. zastopanje strank v gospodarskih sporih,
  4. skrbni pravni pregledi in s tem povezano pravno svetovanje,
  5. pravno svetovanje pri prenehanju gospodarskih družb.
gospodarsko-pravo