Konkurenčno pravo

Kot podpanoga gospodarskega prava vsebuje pravna pravila, ki zagotavljajo varstvo konkurence in urejajo dejanja subjektov na trgu, ki neupravičeno omejujejo konkurenco oziroma so v nasprotju s tržnimi običaji.

Storitve naše odvetniške družbe na področju konkurenčnega prava zajemajo predvsem:

  1. pravno svetovanje pri zagotavljanju poslovanja v skladu s konkurenčnopravnimi predpisi,
  2. pravno svetovanje v primerih nelojalne konkurence in uveljavljanje pravic strank v tovrstnih postopkih,
  3. zastopanje strank pred Uradom za varstvo konkurence, nacionalnimi sodišči in Evropsko komisijo.
konkurencno-pravo