Life science

Life Sciences oziroma imenovano tudi »pravo znanosti o življenju« predstavlja sorazmerno novo in hitro razvijajoče se pravno področje, v katerem se prepletajo različne veje prava (od prava industrijske lastnine oziroma natančneje patentnega prava ob nastanku produkta, do pogodbenega in konkurenčnega prava v fazi njegove distribucije in prodaje, in nenazadnje tudi odškodninsko pravo). Sam pojem »Life Sciences« oziroma »znanost o življenju” obsega znanosti, ki se ukvarjajo z uporabo živih organizmov (biotehnologija) in zdravljenjem z njimi (humana medicina, veterinarska medicina).

Naša odvetniška družba, ki na tem pravnem področju sodeluje tudi s številnimi strokovnjaki na področju biotehnologije in medicine, nudi predvsem sledeče pravne storitve:

  1. pravno svetovanje in priprava dokumentacije ob nastanku produkta,
  2. zastopanje strank pred nacionalnimi organi v zvezi z registracijo produkta,
  3. pravno svetovanje in priprava pogodb za prodajo in distribucijo produkta,
  4. pravno svetovanje in zastopanje v vseh vrstah sporov v zvezi s produktom.
fill-1024x683