Civilno pravo

Ureja pravna razmerja med posamezniki, v katerih nobena od strank nima oblastnega položaja, temveč sta obe stranki enakopravni. V tovrstnih pravnih razmerjih velja načelo avtonomije volje, ki ga sicer omejujejo kogentni (prisilni) predpisi, poleg tega pa so zanje značilna tudi dispozitivna pravna pravila; načeloma velja tisto, kar se stranki dogovorita, če to ni v nasprotju s prisilnimi predpisi, zakonske določbe se uporabijo le, če se stranke niso dogovorile drugače.

Civilno pravo se deli na:

  • obligacijsko pravo (pogodbeno pravo, odškodninska razmerja, enostranski pravni posli, povračilne oziroma reparacijske obveznosti)
  • družinsko pravo (ureja razmerja med zakoncema, zunajzakonskima partnerjema, razmerja med starši in otroki,..)
  • dedno pravo (ureja način prehoda premoženja po smrti zapustnika na njegove dediče)
  • stvarno pravo (ureja pravice na stvari oziroma razmerja med ljudmi glede na stvar → npr. lastninska pravica, zastavna pravica, služnosti,…)

Storitve naše odvetniške družbe na civilnopravnem področju zajemajo predvsem:

  1. pravno svetovanje s področja obligacijskega, družinskega, dednega in stvarnega prava,
  2. sestavljanje pogodb, sporazumov in drugih zasebnih listin v civilnopravnih zadevah,
  3. zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi,
  4. uveljavljanje pravic strank in zastopanje v izvršilnih postopkih.
civilno-pravo

Naša stran za izboljšanje uporabniške izkušnje, znotraj analitike, uporablja _ga piškotke. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close